Política Privacitat

En compliment del que estableixla Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Complas Barcellona S.A. informa als usuaris dels punts següents:

 

Existència de fitxer

Les dades personals que ens facilitin els usuaris, lliure i voluntàriament, a través dels formularis habilitats a tal efecte en aquest lloc web, seran incorporades a uns fitxers de titularitat i responsabilitat de Complas Barcelona S.A., amb domicili social a Carrer Taquígraf Garriga, 170, 08029 Barcelona, amb NIF A58560541.

 

Aquestes dades personals seran objecte de tractament automatitzat sempre que l'usuari hagi prestat el seu consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat Complas Barcelona S.A. estableix les barreres tècniques necessàries perquè, amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment, els usuaris puguin llegir i acceptat la present POLÍTICA DE PRIVADESA.

 

Finalitat dels fitxers

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que Complas Barcelona S.A. realitza, té com a finalitat el procés de gestió de sol·licituds d'informació sobre els nostres productes i serveis i les accions comercials pròpies de la nostra activitat.

 

Recollida de dades

A través dels formularis de recollida de dades s'informarà a l'usuari del caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que els siguin plantejades, així com les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. Excepte en els camps que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que s'indiqui una altra cosa.

 

L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

 

Drets de l'usuari

En el cas que l'usuari consideri oportú exercitar els drets que li assisteixen, en concret els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el responsable del fitxer, a la següent adreça electrònica baja@complasbcn.com o bé per correu ordinari a Complas Barcelona S.A., Carrer Taquígraf Garriga, 170, 08029 Barcelona.

 

Cessió de dades

Complas Barcelona S.A. es compromet a no cedir a tercers ni comercialitzar les dades personals proporcionades.

Mesures de seguretat

Complas Barcelona S.A. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades.

 

En aplicació del que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Complas Barcelona S.A. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequats a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris, procurant instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Modificació

Complas Barcelona S.A. es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits Complas Barcelona S.A. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.