Revestiments

» Planxes adhesives de poliestiré

Cercador per aplicacionsProductes

Revestiments

» Planxes adhesives de poliestiréPerfil de policarbonat d'unió i tancament

Descripció

El perfil de policarboant U i H permet un acabat ideal en les planxes de policarbonat cel·lular. D'aquesta manera evitem que es produeixin humitats en els alvèols. 

Àrees i aplicacions

Per qualsevol tipus de instal·lació, són necessaris aquests perfils, per subjectar les plaques a col·locar. Les àrees tant poden ser industrials com particular ja que son de molt fàcil col·locació.


COMPLAS

Una llarga experiència ens consolida com comercials dins del sector del plàstic, així com la nostra àmplia gamma de productes i els nostres treballs realitzats amb el metacrilat.

 

 

Oficina i botiga

Carrer Taquígraf Garriga 170
08029 Barcelona
Tel. 93 444 78 00
Fax 93 444 78 02

bcn@complasbcn.com